NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các cổ đông chính của Ngân hàng Quân đội là Vietcombank, Viettel, và Tổng Công lknlnlbay Dịch vụ Việt Nam. Ngoài dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Quân đội còn tham gia vào các dịch vụ môi giới chứng khoán, quản lý quỹ, kinh doanh địa ốc bằng cách nắm cổ phần chi phối của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Hiện nay, Ngân hàng Quân đội đã có mạng lưới khắp cả nước với trên 200 điểm giao dịch. Ngân hàng còn có chi nhánh tại Lào và Campuchia.
Quà tặng doanh nghiệp ENSA vinh dự là đối tác cung cấp các dịch vụ quà tặng cho MB bank với rất nhiều chương trình, sự kiện lớn.