CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (viết tắt là VNI) được thành lập ngày 23/04/2008. Hiện tại VNI là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính. VNI là nhà bảo hiểm cho các dự án trọng điểm, các Tập đoàn kinh tế, các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
Hiện nay mạng lưới của VNI có mặt tại hầu khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, với 45 Công ty bảo hiểm thành viên. Quà tặng doanh nghiệp ENSA vinh dự là đối tác cung cấp các dịch vụ quà tặng cho Bảo hiểm Hàng không VNI với rất nhiều chương trình và sự kiện lớn

Title

Lên đầu trang