CARLSBERG VIỆT NAM
Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam thông qua hình thức liên doanh. Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam.
Hiện Carlsberg Việt Nam sở hữu hai nhà máy sản xuất bia lớn nhất đang hoạt động tại Huế.
Các sản phẩm của Carlsberg Việt Nam: Carlsberg, Tuborg, Huda, Huda Ice Blast, Huda Gold, Halida.
Quà tặng doanh nghiệp ENSA mới đây đã trở thành đối tác cung cấp dịch vụ quà tặng thân thiết của Carlsberg. ENSA đã cung cấp các sản phẩm như tháp bia, mở bia để phục vụ cho các chương trình quà tặng khuyến mại và làm sản phẩm bán kèm các sản phẩm bia đặc trưng của Carlsberg.