HEALTHBRIDGE CANADA
HealthBridge Canada là một tổ chức quốc tế phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động với mục đích xác định, tìm hiểu và bù đắp những cách biệt trong lĩnh vực y tế công cộng. Hiện nay HealthBridge có văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Quà tặng ENSA là đối tác tin cậy cung cấp quà tặng cho các buổi hội thảo và các hoạt động của HealthBridge.

Title

Lên đầu trang