BUREAU VERITAS VIETNAM
Bureau Veritas Việt Nam là một công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập năm 1998. Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận; cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật tiến tiến một cách đa dạng bao gồm kiểm định, kiểm tra, đánh giá, đăng kiểm, chứng nhận; cùng hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cung cấp nhân sự trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường (QHSE) và trách nhiệm xã hội.
Quà tặng ENSA vinh dự trở thành đối tác đồng hành trong nhiều chương trình sự kiện của Bureau Veritas Việt Nam và cung cấp các sản phẩm quà tặng sự kiện theo yêu cầu cho đơn vị.

Title

Lên đầu trang