Mô tả

1 Mô tả sản phẩm:
– Bìa Mica mờ 2 tờ
– Giấy C300gsm in 4 màu 2 mặt
– 4 tờ C150gsm in 4 màu 2 mặt
– 100 tờ op 80gsm in 1 màu 2 mặt 1 nội dung
– Lò xo xoắn kim loại
2. Đóng gói: 50 chiếc/hộp