1. Chất liệu: Pha lê
2. Kích thước: Cao khoảng 28 cm
3. Logo: in ấn theo yêu cầu
– Phần phale: Khắc đổ màu logo theo thiết kế 1 vị trí
4. Đóng gói: Hộp quà xi lót lụa không in logo/ đóng gói theo yêu cầu