1. Chất liệu: Pha lê, đế pha lê màu đen
2. Kích thước: Cao 31 cm, fi 6 cm
3. Logo: khắc 1 vị trí 1 nội dung
– Chân CUP: Khắc đổ màu logo theo thiết kế
4. Đóng gói: Hộp quà xi lót lụa không in logo