1. Chất liệu: Pha lê, đế pha lê màu đen
2. Kích thước: Cao 28 cm, fi 8 cm
3. Logo: khắc 2 vị trí
– Chân CUP: Khắc đổ màu logo theo thiết kế, mỗi CUP một nội dung.
– Phần phale: Khắc đổ màu logo theo thiết kế 1 vị trí
4. Đóng gói: Hộp quà xi lót lụa không in logo