Mô tả

  1. Dây lụa bản 1,5 cm.
  2. In chuyển nhiệt theo thiết kế.
  3. Có yoyo màu có sẵn.