Hệ thống siêu thị điện máy Media Mart đã đặt hàng 400 cuốn sổ da của Quà tặng ENSA để sử dụng cho nhân viên. Với kích thước sổ A6, nội dung in 1 màu và logo Media Mart dập chìm phủ nhũ vàng trên bìa da, tiện lợi trong việc ghi chép và mang theo.
Đóng gói mỗi sổ trong 1 túi bóng kính.

Skills Needed:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN