Bộ quà tặng: Bộ gồm:
– Sổ da A5: Sổ dán bìa da. Ruột sổ in theo thiết kế đã duyệt. Logo ép chìm phủ nhũ 1 vị trí
– USB: dung lượng 8GB, dập chìm phủ nhũ logo 1 vị trí
– 1 bút kí kim loại dài 14 cm, khắc logo 1 vị trí
– Đóng gói: Hộp cứng bồi giấy xi in nhũ 1 màu, bên trong lót mút định hình chia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN