1. Quy cách: Bộ gồm:
-1 hộp đựng namecard, logo khắc 1 vị trí theo yêu cầu
– 1 pin sạc dự phòng 8000/10000/20 000 mAh, logo khắc 1 vị trí
2. Đóng gói: Hộp bồi giấy mỹ thuật lót mút mềm, logo ép kim 1 vị trí